Segundo o BNG, nunhas contas que se incrementan un 20%, Galiza, baixa un 11%.