O apelido Colón consta en documentación do século XV, cando comezou a colonización de América, atopada en arquivos eclesiásticos pontevedreses. O navegante usou corenta e cinco topónimos para bautizar accidentes xeográficos, no que el cría que eran as Indias, que se repiten nas rías de Vigo e Pontevedra. Durante a súa travesía só houbo unha xornada de celebración: o 18 de decembro, festividade da Virxe da Esperanza, patroa de Pontevedra.