Manuel María caracterizouse tanto por unha extensa obra poética como polo seu compromiso político co nacionalismo galego e a recuperación da cultura galega na clandestinidade durante o franquismo.


Texto en Castellano:
-Feliz día a los gallegos que nunca el gallego hablais porque hoy, ¡podeis hacerlo sin avergonzarvos!