O galego en perigo?

A maior contribución de Murguía coa súa historia de Galiza, foi fundamentar unha nacionalidade galega baseada na súa situación xeográfica especial, na súa lingua e nos seus costumes diferentes; por ser unha raza celta, distinta á condición étnica dos demais pobos da península.
E que fai a nosa clase política para fomentar a nosa lingua ou sacar da retroqueira aos nosos historiadores?
Miro ao meu redor e vexo que fai máis orgullo patrio certos anuncios na televisión que os nosos autores.Un dos fundadores das Irmandades de Amigos da Fala, Antón Vilar Ponte, declaraba, no primeiro número do voceiro "A nosa Terra", que era hora de definirnos e fomentar con agarimo a nosa lingua. Máis tarde a revista NÓS, dirixida por Risco, divulgaba o ideario da xeneración NÓS (Risco, Otero Pedraio, Cuevillas e Castelao),contribuíndo deste xeito á dignificación da lingua galega e dunha cultura que só destacara, ata ese momento, na literatura poética.Logo aparece Galaxia, que segue os pasos da xeneración NÓS na loita cultural. 

Pero esta orientación cultural do galeguismo comeza a ser críticada e é, neste momento, cando surden novos partidos políticos nacionalistas.
Partidos que parece que só usan a nosa lingua polo seu propio interés, queréndonos convencer ademáis, que sin a súa proteción, o idioma galego corre perigo.

Durante corenta anos un ditador castigouna, (que no canto de ser galego chega a ser catalán, vaia saber vostede que idioma falarían en Castela), pero agora, coa proteción desta clase política, é cando me parece que está máis en perigo.

Facendo unha valoración dos vinte e sete anos da aprobación da Lei de Normalización Lingüistica, vese a falta de vontade política para promover o seú compremento por parte dos gobernos de quenda.

Que non queiran, a base de repetilo, convencernos de que a están fomentando. 
Non o están facendo ben, e que saiban que non somos coma Borístenes, o cabalo de Adriano, que estaba tan acostumado a súa voz, que obedecía as súas ordes coa mesma rapidez que obedecía as ordes do seu propio cerebro. 

Nós non nos vamos a acostumar!

FONTE: El Correo Gallego

Ningún comentario :

Publicar un comentario