Máis brotes...de tonterías

31 outubro, 2012O terceiro paseo

29 outubro, 2012

Eleccións galegas

20 outubro, 2012

Calamba pa los chineses!

18 outubro, 2012

Sorte negra

07 outubro, 2012